top of page

Какво представлява дигиталното работно пространство и защо се нуждаете от него?

Updated: Nov 22, 2020

Дигиталното работно пространство е виртуален вариант на физическото офис пространство. Това е единна платформа, която интегрира всички основни бизнес приложения, информация и процеси.
С интеграцията и сътрудничеството като главни основополагащи принципи, дигиталното работно място създава централно място за достъп на служителите до всички бизнес приложения, които се използват в процеса на работа. Това позволява на служителите да изпълняват работните си задължения от всяко устройство и от всяко място, по всяко време.
Свободният поток от информация на дигиталното работно място позволява на служителите да бъдат по-гъвкави и от своя страна подобрява цялостната си производителност. В същото време помага и за увеличаването на удовлетвореността и участието на служителите, като предоставя правилната информация в точното време.

15 views
bottom of page